ايده ياب: مرجع ایده های خلاقانه برای طراحان
کفش و پوشاک : چکمه ضد حریق

چکمه ضد حریق


آژانس تبلیغاتی:Talent, São Paulo,برزیل
مدیر هنری:Fábio Rodrigues
عکاس:
Gustavo Lacerda
تصویرگر:
Borealبرای توضیحات بیشتر به این صفحه مراجعه کنیدکلمات کليدي: آدم برفی ، شما حدس بزنید ، مسابقه ، جنگل ،