ايده ياب: مرجع ایده های خلاقانه برای طراحان
پیتزا Domino's - مواد غذایی و تنقلات - طراحی‌های خلاقانه

پیتزا Domino's

ضمانت در تحویل...!

آژانس تبلیغاتی : Inbrax، شیلی
مدیر خلاقیت : Pancho González
مدیر هنری : Cristián Chávez
عکاس : Droopy
گرافیست : Cristián Chávez


تبلیغات مشابه از این سری : لینک (1)کلمات کليدي: پیتزا ، شیلی ، دومینو ، بازی ،